Aktiviteter

De aktiviteter föreningen anordnar är flitigt besökta och varje vår och höst får medlemmarna ett programblad sig tillsänt .

Alla intresserade är välkomna!

  • I Skändla Sörgårds huvudbyggnad visas hur ett bondehem kunde ha sett ut vid slutet av 1800-talet. Där finns föremål från den tidens självhushåll.

  • Till gården hör också ett stall med tillhörande byggnader, där vi har en samling redskap från den tiden då man på gården bedrev ett omfattande jordbruk.

  • En "källarvind", som förr användes som förråd för förvaring av gårdens produkter, har renoverats och byggts om till en möteslokal som rymmer c:a 40 personer. Lokalen finns att hyra för div. sammankomster.

  • Hembygdsföreningen har samlat bilder i ett arkiv, som visar hur bygden utvecklats från svunna tider till dagens moderna förortsbebyggelse.

  • Varje år anordnas natur- och kulturvandringar i bygden med olika teman.

  • I Hembygdsföreningens regi har också bedrivits forskning i studiecirkelns form kring olika projekt. Exempelvis har den forna torpbebyggelsen och tuvebornas torghandel varit föremål för studier.

  • I Skändlagården anordnas varje vår och höst många aktiviteter T.ex. träffas vi till brasafton med allsång, gammaldags husförhör, julstök med ljusstöpning, julpyssel m.m, föredrag, kuturvandringar i Tuveterrängen m.m.

    Vid varje aktivitet erbjuds förtäring. Alla intresserade är välkomna!

Skapa din hemsida gratis!