Om Tuve Hembygs- och Fornminnesförening

Eftersom Tuvebygden är så rik på kulturminnen från flydda tider ansåg många "gamla" tuvebor och även nyinflyttade att här fanns mycket intressant att bevara åt kommande generationer. Man ville också lära känna den bygd mera ingående som var ens hembygd .
Kanske också närheten till en växande storstad gjorde att man insåg att det var nödvändigt att på detta sätt bevara Tuvebygdens särart.
Den 25 april 1956 samlades man i Tångenskolan och beslöt att bilda Tuve Hembygds- och Fornminnesförening, med syftet att "inom Tuve församling tillvarataga och vårda minnen och traditioner ävensom att skydda befintliga fornminnen, natur- och minnesmärken samt att i andra avseenden verka för hembygdsvård".
Samma år beslöt man att utge en hembygdsbok som "kunde levandegöra bygden, dess liv och människor i forntid och nutid".

Boken," En bok om Tuve" blev klar och ut år 1966. Den är numera slutsåld, men finns att låna på biblioteket.

Ytterligare en bok:"Gammalt och nytt i Tuve" gavs ut år 1992. Boken finns fortfarande att köpa genom Hembygdsföreningen.

Från år 1975 fick hembygdsföreningen erbjudandet att administrera och disponera Skändla Sörgård. Gården uppfördes år 1821 och har inretts för att visa en tidstypisk bondemiljö från 1800-talet.
Tuve Hembygdsförening har nu c:a 225 medlemmar. 

Litteratur om Tuve

En bok om Tuve
Utgiven av Tuve hembygds- och Forminnesförening, 1966 Slutsåld, Finns att låna på bibliotek

Gammalt och nytt i Tuve
Utgiven av Tuve hembygds- och Forminnesförening, 1992 Finns att köpa genom Tuve hembygdsförening

Tuve skolor och Ny Elfsborg
 Erland Forshult, 1978. 

Skändlaberget på Hisingen
Stina Andersson m.fl, Göteborgs museer

Tuve - En promenad i dess historia
Folke Eriksson, 1976

Skändla Sörgård 2:4 -aktuellt kulturminne i Tuve
Kristina Söderpalm , Särtryck ur Göteborgs Historiska Museums årstryck 1976. Finns att köpa genom Tuve hembygdsförening 

Skapa din hemsida gratis!