Om Skändla

I norra delen av Tuve ligger Skändla by. Namnet har byn fått av Skändlaberget strax intill.
Namnet Skändla anses komma av att det fordom kala berget gav reflexer av solljuset,"Skin-hälla".

Rester av boplatser vittnar om att människor hållit till på berget redan under äldre stenåldern. I våra dagar kan man göra en intressant kulturvandring på berget där det finns flera markerade leder på sammanlagt c:a 7 km. Utmed lederna finns skyltar med information om boplatser, gravrösen, fornborg , natur och om människor som bott och verkat vid berget.

Skändla by omnämnes redan på 1300-talet. Hemmanen Skändla Norgård , Mellangård och Sörgård blev med åren uppdelade på flera brukare, och byggnaderna låg ännu på 1700-talet traditionellt i en samlad by.

Dessvärre utbröt år 1819 en brand och de flesta gårdarna blev totalförstörda, men återuppfördes. Vid enskiftet 1826 var byn återuppbyggd -fast med större avstånd mellan byggnaderna, och vid laga skiftet på 1860-talet lyckades lantmätaren lägga skiftena så, att bara några av gårdarna behövde flyttas ut från den gamla platsen i byn.

Byggnaderna i Skändla Sörgård har i stort sett kvar sitt ursprungliga utseende från 1820-talet.

Gården upphörde att brukas år 1963, inköptes av Göteborgs kommun och restaurerades av Göteborgs fastighetskontor i samråd med Göteborgs Historiska Museum. År 1975 erbjöds Tuve Hembygds och Fornminnesförening att administrera gården och har nu en stor del av sina aktiviteter där  

Skapa din hemsida gratis!